Eiendomsgruppen lanserer nå konseptet «smarte studio-leiligheter». Flere leilighetstyper har smartløsninger. Se etter brand merket [S] i plantegningene. Vi har fått inspirasjonen fra New York, Tokyo og London, med mottoet – god utnytelse av hver kvadratmeter. Unge førstegangs-etablerere ønsker å prioritere oppleveleser fremfor å bo i store, dyre leiligheter – derfor tilbyr vi nå dette smart konseptet. Med møbler som trekkes ut når du trenger de, og vegger som kan flytte seg alt etter bruk. På denne måten er det mulig å utnytte hver kvadratmeter 100 %.

Se video av Smart leilighetene

Smart leilighet eks. 1 (åpen)